Tłumaczenia pisemne standardowe

 • Stawki nie zawierają VAT i wyrażone są w PLN. Stawki pochodzą z cennika The Challenge Group zaakceptowanych w postępowaniu ofertowym.
 • Strona tłumaczenia standardowego zawiera 1600 znaków ze spacjami. Ostateczna liczba stron zaokrąglana jest w górę z dokładnością do pół strony.
 • Koszt tłumaczenia jest przybliżony. Ostateczna liczba stron obliczeniowych po przetłumaczeniu może się nieznacznie różnić.
 • Czas wykonania zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego, dzień wydania zlecenia jest wliczony w łączną liczbę dni wykonania zlecenia.
 • Termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Każde tłumaczenie przyjęte i wykonane w tym samym dniu oraz na następny dzień roboczy traktowane jest jako ekspresowe.
 • W ramach oferty wykonujemy proste tabele, w przypadku odtwarzania komplikowanych tabel, wykresów lub schematów doliczamy 50% stawki za stronę tłumaczeniową.
 • Stawka za obróbkę techniczną DTP określana jest każdorazowo i zależna jest od złożoności graficznej danego pliku.
 • Stawka za kodowanie tekstu w html jest ustalana indywidualnie dla każdego dokumentu i jest zależna od budowy strony.
 • W przypadku reklamacji, The Challenge Group zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty reklamowanego tłumaczenia.
 • Reklamacje będą uwzględniane w ciągu 7 dni od daty dostarczenia dokumentu. Po tym czasie tekst uważa się za przyjęty.

Tłumaczenia ustne

 • Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie 4-godzinnych bloków.
 • Każda następna rozpoczęta godzina tłumaczenia rozliczana jest jako nowy blok.
 • Zlecenia długoterminowe rozliczane są na podstawie godzinnego czasu pracy i objęte są odrębnymi warunkami.
 • Przy tłumaczeniach wyjazdowych, klient ponosi wszelkie koszty podróży oraz zakwaterowania tłumacza.
 • Stawki za tłumaczenia wykonywane w soboty, niedziele, święta oraz w godzinach nocnych są wyższe o 100%.
 • W przypadku odwołania przez Zamawiającego zleconej usługi w przeddzień lub w dniu planowanego tłumaczenia, Zamawiający ponosi koszty równe stawce za 1 blok tłumaczenia.
 • W celu zapewnienia najwyższej jakości wskazane jest dostarczenie materiałów przedmiotowych tłumaczenia ustnego.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

 • Stawki nie zawierają VAT i wyrażone są w PLN.
 • Strona tłumaczenia uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków.
 • Stawka za uwierzytelnienie gotowego tłumaczenia specjalistycznego przez tłumacza przysięgłego zostanie powiększona o stawkę uwierzytelnienia.
 • Stawka za tłumaczenia sporządzonego pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii jest wyższa o 25%.
 • Każda rozpoczęta strona tłumaczenia uwierzytelnionego liczy się jako pełna.
 • Czas wykonania zlecenia jest obliczany tak jak w przypadku tłumaczeń standardowych.
 • Stawki za tłumaczenie uwierzytelnione zmieniane są co kwartał zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwość o wynagrodzeniach dla tłumaczy przysięgłych.
 • Opłaty za usługi kurierskie/ pocztowe są naliczane w przypadku tłumaczeń w trybie zwykłym liczącym poniżej 10 stron tłumaczenia przysięgłego.