Tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, wymagające uwierzytelnienia.

Rodzaje tłumaczeń uwierzytelnionych:

  • tłumaczenia pisemne: tłumaczenia dokumentów procesowych, urzędowych odpisów, dyplomów itp., wykonywane na potrzeby urzędóworganów państwowych oraz osób prywatnych. Strona przeliczeniowa tłumaczenia pisemnego to 1125 znaków ze spacjami
  • tłumaczenia ustne: tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane na potrzeby organów państwowych, urzędów na zlecenie osób prywatnych oraz instytucji
  • tłumaczenia a vista (forma pośrednia między tłumaczeniem pisemnym a ustnym) tłumacz czyta tekst w jednym języku i na bieżąco tworzy jego tłumaczenie ustne. Najczęściej wykonywane jest przez tłumaczy przysięgłych w kancelarii notarialnej lub na sali sądowej.

Proces tłumaczeń obejmuje dwa etapy: przekład przez tłumacza oraz weryfikacja. Zapewnia to wysoką jakość i rzetelność tłumaczenia. 

Tłumacze, z którymi współpracuje The Challenge to specjaliści z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. Są to osoby po studiach filologicznych, lingwistycznych bądź studiach podyplomowych z zakresu tłumaczeń. Często posiadają również dyplom ukończenia kierunku specjalistycznego jak np. prawo, ekonomia, czy marketing.

Tłumacze The Challenge stosują narzędzia wspomagające typu CAT, które pozwalają na zbudowanie pełnej bazy terminów Klienta usprawniając realizację kolejnych zleceń i umożliwiając zachowanie ciągłości procesu.