W ramach naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby realizacja projektów tłumaczeniowych przebiegała w wysoce profesjonalny sposób.

Zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne.

Nasze główne zasady przyjętej Polityki Jakości:

  • szybka i konkretna odpowiedź na zapytania
  • odpowiedzialność za realizowane projekty
  • poszukiwanie najlepszych rozwiązań
  • korzystanie z narzędzi wspomagających kontrolę jakości
  • kontrola spójności i poprawności językowej
  • przestrzeganie norm i przepisów prawnych
  • doskonalenie procesów i systemów zarządzania jakością
  • dbałość o terminową dostawę usługi
  • selekcja i kontrola naszych tłumaczy w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług
  • zachowanie poufności

Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone są traktowane jako poufne – dlatego wszyscy tłumacze podpisują zobowiązanie zachowania tajemnicy służbowej.