Wszystkie dokumenty jakie od Państwa otrzymujemy są traktowane jako poufne. Tłumacze The Challenge Group podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności. Wszystkie otrzymane przez nas dokumenty przechowywane są w bezpiecznym miejscu i zastrzeżona informacja nie jest udostępniana nieupoważnionych osobom.