Proces tłumaczeń obejmuje dwa etapy – przekład przez tłumacza oraz weryfikację – co zapewnia wysoką jakość i rzetelność tłumaczenia.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, nasi tłumacze to specjaliści z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. Są to osoby po studiach filologicznych, lingwistycznych bądź studiach podyplomowych w zakresie wykonywania tłumaczeń.

W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, tłumacze posiadają również dyplom ukończenia kierunku specjalistycznego jak np. prawo, ekonomia, czy marketing.

Właściwy dobór wykonawców projektu to jeden z kluczowych elementów procesu tłumaczeniowego, dlatego The Challenge współpracuje z kilkunastoma tysiącami tłumaczy. Kompetencje językowe oraz przygotowanie merytoryczne wszystkich współpracowników Biura są rzetelnie sprawdzane podczas procesu rekrutacji.

Tłumacze The Challenge stosują narzędzia wspomagające typu CAT, które pozwalają na zbudowanie pełnej bazy terminów Klienta usprawniając realizację kolejnych zleceń i umożliwiając zachowanie ciągłości procesu.