• ogólne - obejmuje teksty o tematyce ogólnej np. artykuły, notatki i komunikaty prasowe, korespondencja prywatna i biurowa, ulotki.  Strona standardowego tłumaczenia pisemnego to 1600 znaków ze spacjami.
  • specjalistyczne - (m.in. naukowo-techniczne, medyczne, literackie)

Każdy otrzymany od Państwa tekst źródłowy poddawany jest analizie, a następnie ocenie w celu dokładnego określenia typu i poziomu sprofilowania materiałów.

WIĘCEJ

Każdorazowo dokonujemy analizy tematyki i okoliczności planowanych rozmów, aby zapewnić najlepszy dobór tłumacza.

WIĘCEJ

Tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, wymagające uwierzytelnienia.

WIĘCEJ